כאשר לומדים לנהוג, אחד הדברים החשובים ביותר שיש לזכור הוא עצירת מרחקי הבלימה של המכונית בה אתם נוהגים.

להיות מאחורי ההגה מבלי לדעת או להיות מסוגל לזהות את המרחקים יכול להיות מסוכן ביותר, לא רק לעצמך ולנוסעים שלך, אלא גם לאחרים בכביש.

כמורה נהיגה אני מודע בחשובות התאמת המהירות לדרך . והבנת מרחקי העצירה בהתאם למהירויות ותנאי הדרך השונים.

Category