הזמן עכשיו

מידע לנהג החדש

מידע לנהג החדש

נהג חדש

נהג מוגדר "נהג חדש" עד שנתיים מקבלת הרישיון. בתקופה זו חלות עליו תקנות מיוחדות ונדרשת ממנו הקפדה יתרה על חוקי התנועה וכללי הבטיחות.

נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) יחשב נהג חדש צעיר ויקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים.

חובת הליווי תחול לתקופה של 6 חודשים מיום קבלת היתר הנהיגה הראשון, מהן 3 חודשים ליווי מלא (יום ולילה) ו-3 חודשים ליווי בשעות הלילה. אם ניתן לו היתר נהיגה נוסף  כל עוד היתר הנהיגה הנוסף בתוקף. שעות הלילה – השעות שבין 21:00 ל- 06:00

משך תקופת הליווי חלוקה לשעות

  • 50 שעות לפחות, מהם 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית, ו-15 שעות נהיגה בלילה.

 הצהרה על השלמת תכנית הליווי

  יש להצהיר באמצעות טופס מקוון   או לחתום על ההצהרה   המופיעה בגב ההיתר, גם הנהג וגם המלווה ולהציגה בפני רשות הרישוי כתנאי לקבלת רישיון נהיגה לנהג חדש, שישה חודשים מיום מתן ההיתר. 

זכור, נהיגה ללא מלווה דינה כנהיגה ללא רשיון בר תוקף.

מלווה
מלווה-מי שבידיו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או 3 שנים ותק לפחות ומלאו לו 30 שנים.

מדריך למלווה

להלן רשימת העבירות החמורות המנויות בתוספת השלישית (סעיף 12א לפקודת התעבורה) שלפיהן אין מחדשים רשיון נהיגה ל"נהג חדש":

רשימת העבירות המעודכנת

מסמכים החייבים להיות ברכב בזמן נהיגה:
רשיון נהיגה בתוקף, רשיון רכב בתוקף ותעודת ביטוח חובה בתוקף.

הכרת הרכב:
לפני התחלת הנסיעה יש לוודא שאנו בקיאים בתפעול הרכב,מכירים את כל הכפתורים והפקדים בלוח הבקרה. יש להיות מודעים למיקום הימצאם של: הגלגל הרזרבי וכלי הנהג, האפוד הזוהר, אופן פתיחת מכסה המנוע ובדיקת השמן, מים, דלק.


זכור! אני  כבר לא נמצא לידך.

המלווה ינחה ויסביר אך אין לו יכולת התערבות (ברקס/קלץ/גז).

לוגו של וואטסאפ
Call Now Button